Cảm Biến Đo Mức Xi Măng – Than – Bột

Cảm biến báo mức Xi măng, gạo, bột, hạt nhựa …

Sử dụng công nghệ radar đo mức

Dãy đo : lớn nhất 65m

Sai số : 0.25% dãy đo

Ngõ ra : 4-20mA

Xuất xứ : Hawk – USA