Cảm Biến Báo Mức Nước và Đo Mức Nước

Cảm biến đo mức nước trong silo và tanks, bể ngầm, hồ nước, nước thải

Dãy đo : 0-1m, 0-2m, 0-4m, 0-6m, 0-10m, 0-12m…..

Ngõ ra tín hiệu. : 4-20mA

Sai số : 0.1-0.2%

Xuất xứ : Hawk – USA