Cảm biến đo mức nước Silo – Tank

  • Model : MWB1A
  • Xuất xứ : Hawk – USA, thiết bị được sản xuất tại Australia 
  • Sai số đo mức của dòng này là : 0.25%
  • Tần số sử dụng trong cảm biến MWB1A : 50Khz
  • Tiêu chuẩn bảo vệ, chống nước và bụi đạt : IP67
  • Áp suất làm việc của Cảm biến đo mức nước Silo – Tank :  -0.5…3 Bar
  • Nhiệt độ hoạt động trong khoảng : -40…60 C