Cảm biến nhiệt độ PT100

Cảm biến đo nhiệt độ Pt100 – đầu dò nhiệt Pt100

Chiều dài : 50mm, 100mm, 150mm, 200mm, 300mm…

Đường kính : 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm

Dãy đo : -50..100 C, -50…200 C, -50…400 C….

Xuất xứ : Korea, Đức, Italy