Cảm biến áp suất là gì ?

Cảm biến đo áp suất – Cảm biến áp lực

Dãy đo : -1..0bar, 0..1bar, 0..4bar, 0..6bar, 0…10bar, 0..16bar….0..600bar

Ngõ ra : 4-20mA

Vật liệu : SS316L

Xuất xứ : Châu Âu