Bộ phát dòng 4-20mA

  Đồng hồ đo và phát dòng 4-20mA

  Phát tín hiệu : 0..22mA, 0..28VDC

  Đo Tín hiệu  : 0..22mA

  Sai số : 0.05%

  Độ phân giải : 0.001mA và 0.001V

  Xuất xứ : Orbit Merret  – Cộng Hoà Séc