Bộ lưu nhiệt độ và áp suất

  Bộ lưu nhiệt độ và áp suất – datalogger  

  Số lượng kênh : 4 kênh, 8 kênh 12 kênh, …96 kênh 

  Màng hình cảm ứng 5,7″.

  Đọc các tín hiệu  : 4-20mA / 0-10vdc / Pt100 / TC K, S…

  Ghi tín hiệu theo giây, phút, giờ, ngày.

  Xuất xứ : Orbit Merret – Cộng Hoà Séc