Bộ chuyển tín hiệu nhiệt độ Pt100 MST110

Bộ chuyển tín hiệu nhiệt độ Pt100 MST110 

Model : MST110

Ngõ vào : Pt100

Ngõ ra : 4-20mA 

Nguồn cấp : 7,5-45VDC

Sai số. : 0.1%

Xuất xứ : Muesen – Đức