Bộ chuyển tín hiệu loadcell ra 4-20mA analog

Bộ chuyển tín hiệu loadcell ra 4-20mA analog

Model : OMX380T

Tín hiệu vào: Các dạng load celll 4 dây, 5 dây, 6 dây

Dãy tín hiệu vào : 1mV/v, 2 mV/v, 3mV/v, 4mV/v…16mV/v.

Ngõ ra analog : 4-20mA / 0-10VDC

Nguồn cấp : 24VDC

Thời gian đáp ứng : 1ms

Sai số : 0.025% 

Nước sản xuất : EU / Cộng Hoà Séc

Thương hiệu : Orbit Merret