Bộ chuyển biến trở sang 4-20mA và 0-10v

Bộ biển đổi điện trở và biến trở sang 4-20mA / 0-10v

Ngõ vào : Biến trở hoặc điện trở

Ngõ ra : 4-20mA, 0-10v, 0-5v, …

Cách ly chống nhiễu : 2500 VAC

Sai số : 0.1 %

Xuất Xứ. : Orbit Merret – Cộng Hoà Séc.